e-BRIDGE eFMS Zarządzanie urządzeniami

Z oprogramowaniem e-BRIDGE Fleet Management System Toshiba (eFMS) można scentralizować i zoptymalizować zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi w swojej sieci.

eFMS to unikatowe i niezawodne narzędzie do zarządzania urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami. Pozwala analizować informacje o stanie wykorzystania urządzeń w systemie druku dokumentów. Prosta instalacja programu daje nam rozbudowane raporty, które pomagają zdalnie zoptymalizować posiadane urządzenia. Dzięki temu można zwiększyć wydajność systemów poprzez tworzenie szczegółowych raportów użytkownika oparte na przejrzystej alokacji kosztów. Innowacyjność wykorzystania systemu to raportowanie, monitorowanie i scentralizowane zarządzanie dla urządzeń wielofunkcyjnych w sieci sprawiające, że zarządzanie wszystkimi urządzeniami drukującymi jest proste i skuteczne. eFMS pozwala zmaksymalizować efektywność i zwiększyć dostępność wielofunkcyjnych drukarek w organizacji a tym samym zwiększyć wydajności w każdej urządzenia w swoim środowisku biurowym.

Głównym założeniem aplikacji eFMS jest rozliczenie kosztów i ilości wytworzonych dokumentów na urządzeniach wielofunkcyjnych w sieci Klienta oraz podstawowe zarządzanie posiadanym parkiem urządzeń zarówno dla urządzeń Toshiba jak i firm trzecich

Opis funkcjonalności Systemu e-BRIDGE Fleet Management System (eFMS)

Funkcjonalność systemu eFMS polegająca na przesyłaniu informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o stanie liczników, kosztach, poziomie tonera itp. automatyzuje proces obiegu wymaganych danych. Monitoring urządzeń wielofunkcyjnych poprzez protokoły sieciowe zbiera w/w informacje od wszystkich urządzeń zarejestrowanych w bazie danych eFMS. Następnie te informacje są przekazywane do serwera, który na bieżąco aktualizuje bazę danych. eFMS zapewnia również dostęp i logowanie do serwera aplikacji oraz dostęp do podglądu liczników, kosztów czy ilości drukowanych dokumentów w postaci raportów (tabele, wykresy). Poprzez stację Kliencką można zarządzać serwerem co wymaga autoryzacji nazwą użytkownika i hasłem. Administrator dzięki takiej funkcjonalności może grupować urządzenia w Departamenty, lokalizacje czy centra kosztowe. Proponowany system pozwala administrować on-line urządzeniami Klienta. Dzięki funkcjonalności otrzymywania powiadomień drogą e-mail osoba administrująca w zależności od lokalizacji urządzenia, może otrzymywać informacje dotyczące stanu materiałów eksploatacyjnych (toner, papier), jak i aktualnego statusu w przypadku jego zmiany (brak papieru, otwarta pokrywa itp.). System e-BRIDGE Fleet Management umożliwia rozliczanie funkcjonalności faksowania i skanowania w podziale na urządzenia / grupy urządzeń ale bez możliwości rozliczania na użytkownika. Kolejnym elementem jest powiadamianie osób odpowiedzialnych (opiekunów urządzeń) o statusie danego urządzenia (brak tonera, papieru). Otrzymywanie raportów na w/w funkcje jest możliwe poprzez zdefiniowanie zarówno grup urządzeń np. pod względem lokalizacji jak i okresu generowanego raportu.

Oprogramowanie eFMS jest dobrym narzędziem do rozliczania i analizy kosztów generowanych przez wiele urządzeń w sieci użytkownika. Jego podstawowym atutem jest modułowa budowa, co sprawia że eFMS może pracować w sieciach rozproszonych, obsługa wielu urządzeń i możliwość pracy poszczególnych modułów na różnych komputerach, co sprawia zmniejszenie obciążenia systemu.

TopAccess

Ogólny opis TopAccess

Jest to oprogramowanie które pozwala na zarządzanie każdym z urządzeń osobno, zdalnie z jednego miejsca. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowej pozwala na logowanie się do urządzenia z każdego miejsca sieci klienta i monitorowanie wszystkich zadań przepływających przez urządzenie MFP oraz kontrolę własnych zadań.

Opis funkcjonalności TopAccess

TopAccess daje możliwość podglądu i zarządzania urządzeniem jest udostępniana za pomocą przeglądarki internetowej. A więc każdy użytkownik może wejść do systemu i sprawdzić pożądane informacje. Dodatkowo logując się jako administrator można zarządzać i konfigurować urządzenie.

System pozwala między innymi na:

 • powiadamianie poprzez mechanizm popup o zdarzeniach tyczących urządzenia (kopiowania i drukowania) jak brak papieru, otwarta kieszeń/ szuflada, zacięciach
 • podglądanie kolejki zadań będących w trybie wydruk poufny
 • konfigurowanie urządzenia (protokoły adresy sieciowe)
 • generowanie i zapisywanie logów
 • zarządzanie użytkownikami
 • zarządzanie departamentami
 • generowanie plików konfiguracyjnych i ich zapisywanie oraz powielanie na innych urządzeniach (backup konfiguracji i systemu)
 • zarządzanie updateami oprogramowania klienckiego maszyny
 • zapisywanie klienckiego oprogramowania w maszynie (zdalne pobieranie)
 • kasowanie prac z dysku urządzenia
 • import i eksport danych książki adresowej (format CSV)
 • import i eksport danych dot. kodów departamentów
 • eksport i czyszczenie logów (prac drukowanych, kopiowania, transmisji faksów, skanowania)

Toshiba Analysist Program - TAP

Toshiba Analysist Program (TAP) służy do analizy produkcji dokumentów biurowych (drukowanie i kopiowanie) pod względem kosztowym i nakładowym. Dodatkiem do TAP jest narzędzie e-PrintSurvey.

Funkcjonalność e-PrintSurvey:

 • automatyczne skanowanie sieci w poszukiwaniu urządzeń
 • automatyczne odczytywanie stanów liczników kolekcjonowaie danych o urządzeniu, producencie, nakładach
 • informacje o TCO oraz dociążeniu urządzeń
 • generowanie wykresów

Copyright ©

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.